Chuyển động mới tại dự án 8.500 tỷ của Phát Đạt

Hứa Phương - 13:23, 22/02/2024

TheLEADERPhân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội của Phát Đạt vừa được Bình Định phê duyệt chênh lệch tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê 50 năm do điều chỉnh quy hoạch.

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt phương án tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp bổ sung do điều chỉnh quy hoạch của dự án tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án trên được nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chênh lệch một lần cho cả thời gian thuê 50 năm do điều chỉnh quy hoạch.

Trước đó, theo quyết định số 4238/QĐ-UBND năm 2019, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy hoạch cũ là hơn 2.083 tỷ đồng. Còn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy hoạch mới theo quyết định 2717/QĐ-UBND năm 2020 là hơn 2.225 tỷ đồng.

Do đó, chênh lệch tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp do điều chỉnh quy hoạch là hơn 142 tỷ đồng.

Số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư là Phát Đạt đã nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 55 tỷ đồng. Còn lại, Phát Đạt phải nộp bổ sung thêm hơn 86 tỷ đồng.

Trường hợp khi cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền tính toán, xác định lại nghĩa vụ tài chính mà phát sinh tăng thì nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận, quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Được biết, dự án đầu tư phát triển đô thị du lịch tại phân khu số 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 8.550 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại của dự án đảm bảo theo quy định tuân thủ đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật.