Cơ hội 150 triệu USD cho các dự án hạ tầng bền vững

Phương Anh - 08:30, 10/10/2021

TheLEADERQuy mô vốn cho vay có thể lên tới 1 tỷ USD trong vòng 5 năm nhằm hỗ trợ việc phát triển thương mại trong lĩnh vực hạ tầng bền vững.

HSBC và Temasek đã công bố hợp tác thiết lập một nền tảng tài trợ vốn nợ dành riêng cho các dự án hạ tầng bền vững, với trọng tâm ban đầu là Đông Nam Á. Sáng kiến này là một trong nhiều nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Theo đó, HSBC và Temasek sẽ cùng đầu tư một khoản vốn chủ sở hữu với tổng trị giá 150 triệu USD, để tài trợ vay và đồng hành cùng các đối tác chiến lược của nền tảng trong giai đoạn đầu.

Trong tương lai xa hơn, các bên tham vọng xây dựng một chuỗi dự án để mở rộng quy mô nguồn vốn cho vay trị giá hơn 1 tỷ USD phân bổ từ nền tảng này trong vòng 5 năm.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Clifford Capital Holdings (CCH) sẽ hỗ trợ nền tảng trong vai trò đối tác chiến lược.

Trong đó, ADB sẽ tham gia hỗ trợ nhiều mặt cho nền tảng bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức chuyên môn về phát triển dự án, còn CCH sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn về tài trợ dự án cũng như hỗ trợ về vận hành hoạt động cho nền tảng.

Châu Á đang trong tình trạng thiếu nguồn vốn lớn cho phát triển hạ tầng bền vững nhằm ứng phó với thách thức, đồng thời đón nhận cơ hội do biến đổi khí hậu đặt ra.

Nhiều dự án hạ tầng trong khu vực này đối mặt với những rào cản về tiếp cận vốn vay thương mại. Nguồn vốn tư nhân có thể đóng một vai trò quan trọng để giải quyết tình trạng này.

Một phần quan trọng trong danh mục cho vay của nền tảng này sẽ nhắm đến các dự án hạ tầng bền vững nằm trong diện khó tiếp cận vốn vay thương mại, cung cấp kiến thức chuyên môn về phát triển dự án, hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp tài chính công tư phối hợp khi cần thiết.

Nền tảng này ra đời nhằm thúc đẩy các dòng vốn lớn vào lĩnh vực hạ tầng bền vững, triển khai các giải pháp tài chính công tư phối hợp ở quy mô lớn. Từ đó, từng bước tiến tới khai phá các dự án ít có khả năng tiếp cận vốn vay thương mại, và tạo nên một nhóm tài sản có thể giao dịch, thu hút nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Các tiêu chuẩn ESG tốt nhất được cộng đồng quốc tế thừa nhận như FAST-Infra Sustainable Infrastructure Label sẽ được áp dụng trong giới hạn, và phù hợp với các yêu cầu an toàn của các tổ chức tín dụng quốc tế. Hiệu quả phát triển bền vững sẽ được đánh giá thông qua nguồn vốn vay cung cấp.

Nền tảng này hướng đến lĩnh vực năng lượng tái tạo và dự trữ năng lượng tái tạo, hệ thống nước và xử lý chất thải và vận tải bền vững để góp phần đạt được mục tiêu giảm thiểu carbon và xây dựng tính bền vững nhằm cân bằng tác động của biến đổi khí hậu.

Nền tảng sẽ được đặt tại Singapore với mong muốn tận dụng chuyên môn về tài chính của thị trường này, và khả năng kết nối nhằm mở rộng quy mô phát triển hạ tầng bền vững ở Đông Nam Á.

Tổng giám đốc HSBC Noel Quinn cho biết sáng kiến hợp tác sáng tạo này hướng đến mục tiêu tháo gỡ những rào cản lớn nhất trong tài trợ hạ tầng bền vững ở những nơi thực sự cần hỗ trợ. Khu vực công lẫn khối tư nhân đều không thể một mình lấp đầy khoảng trống về nhu cầu và vốn này.

Thông qua hợp tác với Temasek, ADB và Clifford Capital, HSBC có thể triển khai nguồn tài chính phối hợp công tư rất lớn rót vào những dự án ở Đông Nam Á.

Dilhan Pillay, Tổng giám đốc của Temasek International, đánh giá nguồn vốn từ khu vực công sẽ không đáp ứng được hết quy mô nhu cầu về giảm thiểu và chuyển đổi cần thiết ở Đông Nam Á. Bằng cách chung tay, các bên liên quan có thể thúc đẩy nguồn vốn, nhân rộng hiệu quả và mở rộng quy mô để đón nhận cơ hội.

Temasek là công ty đầu tư toàn cầu với giá trị danh mục ròng hơn 280 tỷ USD tính đến hết tháng 3/2021, có trụ sở tại Singapore. Điều lệ Temasek định nghĩa ba vai trò của Temasek là nhà đầu tư, tổ chức và người quản lý.