Đình chỉ kiểm toán viên ký báo cáo kiểm toán công ty thành viên Tân Hoàng Minh

Trần Anh - 14:14, 26/05/2022

TheLEADERUBCKNN yêu cầu Công ty Tổng Bách Hóa phải thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 19/05, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với kiểm toán viên Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và kiểm toán viên Nguyễn Trần Hằng Phương của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Đồng thời UBCKNN cũng đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Thời gian các quyết định đình chỉ từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

CPA Hà Nội là công ty kiểm toán đã thực thiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa và hai kiểm toán viên trên là những người đã ký tên trên các báo cáo kiểm toán của Công ty Tổng Bách Hóa.

Trước đó, UBCKNN đã làm việc với CPA Hà Nội về hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Tổng Bách Hóa. Cơ quan này kết luận, báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Tổng Bách Hóa có chất lượng không đạt yêu cầu do công ty kiểm toán thực hiện chưa đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2021 theo quy định về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin.

UBCKNN yêu cầu Công ty Tổng Bách Hóa phải thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Tổng Bách Hóa được xem là một thành viên thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, sở hữu thông qua Công ty Đầu tư Xây dựng Phú Thanh. Năm 2021, Công ty Tổng Bách Hóa ghi nhận doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính, giúp công ty báo lãi ròng tới 709 tỷ đồng dù doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh chưa tới 5 tỷ đồng.

Nhờ khoản lãi đột biến năm 2021, công ty cũng xóa sạch hơn 452 tỷ đồng lỗ lũy kế trước đó và kéo vốn chủ sở hữu từ âm hơn 400 tỷ đồng sang dương trở lại.

Trong báo cáo kiểm toán của Công ty Tổng Bách Hóa, kiểm toán viên dù chấp nhận toàn phần báo cáo, song cũng “nhấn mạnh” tới khoản doanh thu tài chính phát sinh bất thường nêu trên.

Thuyết minh báo cáo cho biết chi tiết về khoản lãi đột biến đến từ việc đầu tư vào Công ty Đầu tư Bất Động Sản Ngọc Viễn Đông và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Trong năm 2021, Công ty Tổng Bách Hóa đã mua lại 33,84 triệu cổ phiếu Ngọc Viễn Đông từ bà Phùng Thị Mai và bà Lê Hồng Trang với giá 10.000 đồng/ cổ phần, tổng giá trị là 338,4 tỷ đồng. Chỉ vài tháng sau, công ty lại số cổ phiếu trên cho hai cá nhân Trần Thị Hà và Lưu Hoàng Anh với giá 22.000 đồng/cổ phần, thu về 744,5 tỷ đồng.

Tương tự, công ty cũng mua hơn 20,58 triệu cổ phiếu Cung Điện Mùa Đông từ ông Lê Mạnh Dũng, ông Nguyễn Khoa Đức, ông Trần Hồng Sơn với giá 18.165 đồng/ cổ phần, tổng giá trị 373,8 tỷ đồng và bán lại với giá  22.489 tỷ đồng/cổ phần, thu về 462,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian nắm giữ cổ phiếu, Công ty Cung Điện Mùa Đông đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 125,11%/mệnh giá. Với số lượng cổ phần hơn 20,58 triệu cổ phần, giúp Công ty Tổng Bách Hóa thu về 257,46 tỷ đồng tiền cổ tức. Tổng lợi ích mà Công ty Tổng Bách Hóa thu về từ việc đầu tư vào Ngọc Viễn Đông và Cung điện Mùa Đông khoảng 752,5 tỉ đồng.

Nhờ vào lợi nhuận đột biến, trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TBH đã tăng một mạch từ mức 8.000 đồng/cổ phiếu lên gần 110.000 đồng/cổ phiếu chỉ sau 4 tháng lên sàn, mặc dù bị hạn chế thời gian giao dịch (TBH chỉ giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần). Các phiên gần đây, cổ phiếu này giảm sàn liên tục, hiện chỉ còn 52.600 đồng/ cổ phiếu với thanh khoản chỉ 100 cổ phiếu mỗi phiên.