FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm VietCredit

Quang Vinh - 10:16, 20/05/2021

TheLEADERĐiểm xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức ‘BBB-’ của VietCredit phản ánh vị thế đang tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng của công ty.

FiinRatings, bộ phận xếp hạng tín nhiệm của FiinGroup hôm qua đã công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm dài hạn nhà phát hành đối với Công ty tài chính Tín Việt (VietCredit) ở mức ‘BBB-’ với triển vọng ổn định. 

Triển vọng ổn định phản ánh cả điểm mạnh và điểm yếu của VietCredit là một công ty còn khá mới trong lĩnhvực tài chính tiêu dùng và dựa vào triển vọng tăng trưởng của ngành trong thời gian tới. 

Trong bối cảnh tỷ lệthâm nhập tín dụng tiêu dùng của Việt Nam vẫn còn thấp ở mức 8,7% trên tổng dư nợ tín dụng, thấp hơnnhiều so với mức khoảng 15% -35% của các nước trong khu vực. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởngthuận lợi cho lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. 

Do đó, FiinRatings tin rằng điều này mang lại cơ hộiđáng kể cho VietCredit cũng như các công ty khác trong ngành ở Việt Nam tận dụng để phát triển bất chấpnhững thay đổi về khung pháp lý gần đây.

Điểm xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức ‘BBB-’ của VietCredit phản ánh vị thế đang tăng trưởng nhanh tronglĩnh vực tài chính tiêu dùng của Công ty, mức đệm vốn được đánh giá ở mức trung bình, khả năng sinh lờiđược cải thiện tuy vẫn thấp hơn so với mức bình quân của ngành, chất lượng tài sản ở mức vừa phải, cũngnhư rủi ro về thanh khoản và khả năng huy động vốn đều được xét đến khi đánh giá điểm xếp hạng tínnhiệm của Công ty. 

Việc xếp hạng VietCredit cũng phản ánh kỳ vọng rằng Công ty sẽ tập trung duy trì vị thếcạnh tranh hiện tại trong ngành tài chính tiêu dùng trong những năm tới. 

FiinRatings đánh giá rằng vị thế kinh doanh của VietCredit đang được hưởng lợi từ sản phẩm cho vay chuyênbiệt, giúp Công ty sở hữu một mô hình kinh doanh có phần gọn hơn so với các công ty cùng ngành. 

Công tyđã có tốc độ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2018-2020 với tăng trưởng kép (CAGR) trên dư nợ ở mức157%. 

Tuy nhiên, quy mô của Công ty vẫn ở mức khiêm tốn so với các công ty tài chính cùng lĩnh vực chovay tiêu dùng, khi mà ba công ty lớn nhất chiếm tới khoảng 70% thị phần dư nợ cho vay. 

Khả năng sinh lời của VietCredit đang được tích cực cải thiện trong thời gian qua, thể hiện qua tỷ suất sinhlời trên tổng tài sản (ROA) ở mức 0,8% trong năm 2020, tăng từ mức -2,6% năm 2018, và tỷ lệ chi phí hoạtđộng trên thu nhập (“CIR”) đã giảm trong 3 năm qua từ 156% năm 2018 xuống 48% vào năm 2020. 

Tuynhiên, mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn so với mức lợi nhuận bình quân ngành. Khả năng cải thiện lợinhuận của VietCredit vẫn cần được theo dõi khi Công ty mới gia nhập với thời gian ngắntrong lĩnh vực cho vay tiêu dùng không bảo đảm.

FiinRatings đánh giá chất lượng tài sản VietCredit ở mức Trung bình so với các đơn vị cùng ngành, dựa trêndự phòng rủi ro cho vay và nợ xấu trong năm 2020 tăng cao hơn so với mức bình quân của ngành. 

Đồng thời khả năng huy động vốn và thanh khoản của Công ty ở mức phù hợp dựa trên cơ sở điều kiện thịtrường lãi suất huy động vốn bình quân ở mức thấp hiện nay. Nguồn vốn hiện tại của Công ty chủ yếu dựa vào chứng chỉ tiền gửi vànợ vay hoặc tiền gửi từ các tổ chức tín dụng khác, lần lượt ở mức 51% và 27% tổng nguồn vốn huy động. 

Bậc xếp hạng tín nhiệm của VietCredit có thể được xem xét nâng hạng nếu như công ty có thể cải thiện thị phần và duy trì tăng tưởng trong mảng tín dụng cho vay qua thẻ, đa dạng hóa nguồn vốn với ưu tiên cho vốn trung và dài hạn để phù hợp hơn với kỳ hạn của các khoảnvay, nâng cao khả năng sinh lời bằng việc nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động và cải thiện các chỉ số an toàn vốn lên mức tương đương so với bình quân ngành. 

Ngược lại, FiinRatings có thể xem xét hạ bậc tín nhiệm của VietCredit trong trường hợp chất lượng tài sản bị suy giảmnhiều hơn dự kiến, mức đệm vốn giảm đột ngột hoặc khi Công ty gặp khó khăn trong việc huy động vốn.Điểm xếp hạng tín nhiệm cũng có thể bị ảnh hưởng trong trường hợp thu nhập của Công ty xấu đi so với dựbáo của chúng tôi do chi phí hoạt động tăng lên. Đồng thời có thể hạ bậc xếp hạng nếu có những thayđổi nhân sự trong bạn lãnh đạo cao cấp được đánh giá là có thể cản trở việc xây dựng và thực thi chiếnlược kinh doanh của Công ty hoặc nếu Công ty lựa chọn chiến lược kinh doanh khẩu vị rủi ro tăng lên đángkể.