Analytic
Hotline: 08887 08817

Cửa thoát hiểm cho các dự án điện chuyển tiếp

Chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thể hiện rõ tinh thần "cởi trói", bằng yêu cầu cho phát điện gần như lập tức đối với các dự án đã hoàn tất đầu tư và hồ sơ pháp lý, áp giá mua bán điện tạm thời và sẽ được thanh quyết toán khi hoàn tất đàm phán, thống nhất giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới. Điều khiến các nhà đầu tư trông ngóng lúc này là hành động cụ thể của Bộ Công thương và EVN.