Analytic
Hotline: 08887 08817

Hạ tầng được khơi thông, bất động sản Long An “cất cánh”

Với các chính sách thu hút đầu tư và hạ tầng được khơi thông, Long An đã và đang tạo lực đẩy cho các nhà đầu tư dịch chuyển về nơi đây, cùng nhau triển khai những dự án bất động sản với quy mô lớn.