Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng gần 181% so với 2020

Kim Diệu - 09:37, 23/06/2021

Nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Hơn một năm rưỡi vừa qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh chung, ngành xây dựng cũng chịu những ảnh hưởng không nhỏ. 

Đứng trước thách thức này, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đưa ra các giải pháp phù hợp phòng ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn. 

Hòa Bình đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng gần 181% so với năm 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Kết quả, doanh thu thuần của Hòa Bình trong năm 2020 đạt 11.224 tỷ đồng, tương đương 89,8% so với kế hoạch và giảm 39,7% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, tương đương 69% so với kế hoạch và giảm 79% so với năm 2019.

Giai đoạn 2018 – 2020, tổng số giờ công an toàn lao động của Hòa Bình đạt gần 200 triệu giờ, đây là thành tích ấn tượng đối với ngành nghề có nhiều rủi ro về tai nạn lao động như xây dựng. 

Năm 2020, Hòa Bình cũng đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp từ OHSAS 18001:2007 lên ISO 45001:2018, phiên bản mới nhất của hệ thống quản lý này với các tiêu chuẩn cao hơn.

Năm 2021, Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu 13.500 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả năm 2020, lợi nhuận sau thuế 235 tỷ đồng, tăng gần 181% so với kết quả năm 2020, chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Đối với các dự án bất động sản, đầu tư dài hạn và hướng phát triển trong thời gian tới, Hòa Bình sẽ có phương án triển khai cụ thể cho từng dự án, có thể tăng hoặc giảm tỉ lệ tham gia các dự án bất động sản hiện hữu. 

Đồng thời triển khai, thực hiện thêm một số dự án hợp tác kinh doanh và đầu tư địa ốc mới có tính khả thi. 

Được biết trước đó vào ngày 10/6/2021, hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua chủ trương thoái vốn các dự án đầu tư địa ốc trong nước hoặc các công ty thành viên hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng bao gồm: xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, hạ tầng trong nước và đầu tư phát triển ra thị trường nước ngoài.

Năm nay, Hòa Bình dự kiến sẽ phát hành 3,25 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá bằng mệnh giá, thời điểm phát hành trong năm 2021 hoặc các năm sau. 

Đồng thời, cũng thông qua việc phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ nhân viên đang làm việc, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá, quyền mua có hiệu lực sau 3 năm kể từ 1/1/2021.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 – 2024 của ông Đặng Hồng Anh. 

Đồng thời bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 gồm ông Nguyễn Tường Bảo, ông Nguyễn Công Phú và ông Dương Văn Hùng. Toàn bộ nội dung tờ trình cũng đã được đại hội thông qua với tỉ lệ đồng thuận rất cao.