Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàng 160 nghìn tỷ đồng

Minh An - 08:18, 06/09/2017

TheLEADERHuy động vốn bằng trái phiếu chính phủ thuận lợi trong khi giải ngân vốn đầu tư công chậm khiến tiền gửi của kho bạc tại ngân hàng tăng cao.

Báo cáo tháng 8 của Ủy bán giám sát tài chính Quốc gia cho biết, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng tiếp tục tăng. Đến cuối tháng 8 đạt 160 nghìn tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm.

Theo cơ quan này, từ tháng 5, tiền gửi của KBNN tại các ngân hàng đã tăng mạnh, đạt 143 nghìn tỷ đồng (tăng 50% so với đầu năm). Điều này diễn ra trong bối cảnh thu ngân sách vẫn đảm bảo, trong khi chi thường xuyên được thắt chặt và tốc độ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm nay là 119.367 tỷ đồng, bằng 33,4% so với tổng vốn năm 2017 theo nghị quyết của Quốc hội, là 357.150 tỷ đồng.

Còn theo con số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước mà Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương là hơn 309.000 tỷ thì tỉ lệ giải ngân là 38,6%.

Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia nhận định việc giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ chậm gây lãng phí nguồn lực công.

Việc huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ thuận lợi trong 7 tháng đầu năm đã góp phần đẩy số dư tiền gửi của KBNN tại ngân hàng lên cao. Đến ngày 31/7, KBNN đã hoàn thành 77% kế hoạch phát hành cả năm, khoảng 190 nghìn tỷ đồng.

Tuy vậy từ tháng 8, tỷ lệ trúng thầu trái phiếu Chính phủ đã xuống mức thấp nhất trong hai năm. Nguyên nhân là Chính phủ nâng mục tiêu tăng trưởng tín dụng khiến các ngân hàng có xu hướng giữ lại nguồn để cho vay thay vì đầu tư vào trái phiếu.

Nguồn: Báo cáo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, tháng 8/2017