Analytic
Hotline: 08887 08817

Hình hài khu Đông TP. HCM trong tương lai

TP. HCM quy hoạch phát triển khu Đông thành phố theo hướng khu đô thị sáng tạo nằm trên trục phát triển hướng Đông - Đông Bắc gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức.