Loại đất đai nào bị tạm dừng giao dịch tại đặc khu Bắc Vân Phong?

Minh Anh - 06:45, 10/05/2018

TheLEADERĐất nông nghiệp, đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản... là các loại đất được UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu tạm ngừng chuyển mục đích sử dụng, quyền sử dụng và tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực.

Loại đất đai nào bị tạm dừng giao dịch tại đặc khu Bắc Vân Phong?
Đất tại Vạn Ninh đã tăng giá chóng mặt trong thời gian qua.

Ngày 9/5, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành văn bản mới về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Theo văn bản của tỉnh Khánh Hoà, tình hình vi phạm luật đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Vạn Ninh hiện vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhất là thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tách thửa của các tổ chức cá nhân nhằm thu gom đất, đẩy giá đất lên cao, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (đặc khu kinh tế) có hiệu lực thi hành.

Để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh, UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu huyện Vạn Ninh phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan liên quan triển khai cụ thể, nghiêm túc việc tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có hiệu lực quy hoạch đặc khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp buộc phải tạm ngừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa bao gồm:

Thứ nhất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, gồm các loại đất như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp. Trừ trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở theo hạn mức đối với thửa đất có vườn ao trong cùng thửa đất có nhà của hộ gia đình, cá nhân phù hợp với kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thứ hai, hồ sơ tách thửa theo Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh, trừ trường hợp tách thửa do nhận thừa kế theo quy định pháp luật hoặc theo bản án của toà án nhân dân.

Thứ ba, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, gồm các loại đất như đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác.

UBND tỉnh Khánh Hoà cũng chỉ đạo UBND các xã không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối với các trường hợp tạm dừng nêu trên.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tư pháp có trách nghiệm thông báo cho các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng chứng thực văn phòng thừa phát lại thực hiện nghiêm các quy định chứng thực theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền để người dân biết và thực hiện đúng quy định. Các trường hợp khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các sở ban ngành có liên quan báo cáo lên tỉnh để kịp thời giải quyết.

Trước đó, ngày 7/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường về việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Theo nội dung công văn, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Vạn Ninh tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Đây được cho là những việc làm rất quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà trong việc siết chặt thị trường bất động sản Bắc Vân Phong, nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng mua bán, “thổi” giá đất đang diễn ra rất phức tạp tại địa phương này.