Một cấu trúc HĐQT hoàn hảo cần như thế nào?

Lam Giang - 10:00, 23/09/2019

TheLEADERKhông có một mô hình hội đồng quản trị (HĐQT) hoàn hảo cho tất cả các công ty. Một cấu trúc HĐQT hợp lý bao gồm số lượng, thành phần của HĐQT tùy thuộc và nhu cầu của công ty.

Một cấu trúc HĐQT hoàn hảo cần như thế nào?
Không có một mô hình HĐQT hoàn hảo cho tất cả các công ty.

Số lượng thành viên HĐQT có thể từ 3 đến 11 người (theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014).

Để thiết lập một cấu trúc HĐQT hoàn hảo cần xác định các loại thành viên HĐQT cần thiết theo mục tiêu của doanh nghiệp. Do đó, nhiều công ty đã thường xuyên xem xét lại các kỹ năng cần có cho thành viên HĐQT và so sánh chúng với hồ sơ của các thành viên HĐQT. Những kỹ năng mềm và tính cách của các thành viên HĐQT cũng được xem xét vì chúng góp phần trong việc thiết lập một HĐQT phù hợp.

Khi quyết định thành phần của HĐQT, công ty cần cân bằng giữa số lượng thành viên HĐQT điều hành (những thành viên có mặt trong ban điều hành công ty) và thành viên HĐQT không điều hành (những thành viên không tham gia vào ban điều hành).

Công ty cũng cần cân nhắc về sự tham gia của thành viên HĐQT độc lập không điều hành vì những thành viên này có thể mang lại giá trị cho công ty bằng việc đưa ra những đánh giá độc lập, khách quan cũng như đóng góp ý kiến giúp tạo ra các cơ hội kinh doanh mới. Họ cũng có thể đưa ra những ý kiến phản bác mang tính xây dựng mà thường khó tìm thấy từ chính bên trong công ty.

Ngoài ra khi xây dựng thành phần HĐQT, công ty cũng cần lưu ý đến số lượng thành viên HĐQT. Nói cách khác, hãy cân nhắc đến hiệu quả của những cuộc tranh luận sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi có quá nhiều người cùng tham gia. Thông thường, số lượng hợp lý sẽ từ 7 đến 10 thành viên cho tất cả các công ty.

Ngoài ra, vấn đề cân bằng giới tính cũng nên được xem xét khi xây dựng thành phần HĐQT. Vấn đề này nhận được rất nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây, vì thực tế cho thấy phụ nữ ngày càng thể hiện sự thành công trong công việc nhưng lại ít được quan tâm đến.