Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát triển mạng lưới thành viên hội đồng quản trị xuyên quốc gia

Việc thực hiện sáng kiến xây dựng mạng lưới Viện Thành viên hội đồng quản trị trong khu vực ASEAN là bước đi tiên phong của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) nhằm thúc đẩy việc thực thi các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các nước trong khu vực, mở rộng cơ hội hành nghề thành viên HĐQT xuyên quốc gia.

Phát triển văn hóa, quản trị doanh nghiệp thành lợi thế cạnh tranh

Quản trị doanh nghiệp tốt tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, từ đó giúp doanh nghiệp ứng phó tốt hơn với những bất ổn trong kinh doanh.

VIOD và hành trình 5 năm nâng tầm quản trị doanh nghiệp Việt

Không chỉ là hành trình mở đường, 5 năm qua với Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) còn là hành trình kết nối để xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ sinh thái quản trị công ty ở Việt Nam.

Hội đồng quản trị cần giám sát chất lượng báo cáo tài chính

Ban giám đốc công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trong khi HĐQT có trách nhiệm giám sát và đảm tính trung thực và hợp lý của các dữ liệu và thông tin được thể hiện trong báo cáo tài chính trước khi được công bố ra thị trường.

Nâng cao năng lực và văn hóa của hội đồng quản trị công ty

Vượt lên trên sự tuân thủ, quản trị công ty đang được coi là một trong ba thành tố quan trọng làm nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, là một thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Lá chắn giúp doanh nghiệp vững vàng qua đại dịch

Một chiến lược quản trị công ty bền vững hướng tới mục tiêu cân bằng lợi nhuận với bảo vệ và duy trì giá trị của môi trường tự nhiên, xã hội sẽ tạo thêm nguồn động lực để doanh nghiệp "vững tay chèo" qua thách thức kép đại dịch và biến đổi khí hậu.

Bài học quản trị nhìn từ Xây dựng Hòa Bình và Hòa Phát

Những mâu thuẫn cấp cao tại Tập đoàn Hòa Bình hay quyết định xử phạt được Uỷ ban Chứng khoán đưa ra đối với Tập đoàn Hòa Phát là kết quả của một cấu trúc và văn hoá HĐQT công ty thiếu vững mạnh.

Cốt lõi giúp doanh nghiệp cạnh tranh và trường tồn

Quản trị tốt không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn mà còn phục hồi và chống chọi tốt hơn với các cú sốc có thể xảy đến.

Quỹ đầu tư 'đỏ mắt' tìm doanh nghiệp tích hợp ESG

Theo chuyên gia của VIOD, bản thân các quỹ đầu tư đang gặp nhiều áp lực trong việc tìm kiếm doanh nghiệp đạt các chuẩn mực về ESG (môi trường, xã hội và quản trị) để giải ngân mặc dù lượng vốn từ các nhà đầu tư không ngừng tăng lên.

Quản trị công ty chuẩn để hút vốn ngoại: Vì sao doanh nghiệp Việt vẫn bàng quan?

Nhiều doanh nghiệp Việt vẫn chưa cân nhắc nguyên tắc đối xử công bằng với tất cả cổ đông, trong đó có việc cung cấp thông tin cho cổ đông quốc tế bằng tiếng Anh – yêu cầu tối thiểu để được đánh giá trong Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS).