Quảng Nam hỗ trợ startup vượt khó mùa dịch Covid-19

Tùng Anh - 09:50, 21/03/2020

TheLEADERGói hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam vừa công bố trong đợt dịch lần này trị giá 3 tỷ đồng, hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% đến cuối năm 2020.

Quảng Nam hỗ trợ startup vượt khó mùa dịch Covid-19
Quảng Nam công bố gói hỗ trợ startup trị giá 3 tỷ đồng

Ban điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành ngày 20/3 vừa công bố hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Gói hỗ trợ nhằm giúp cho các doanh nghiệp vững tâm ổn định kinh doanh trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Gói hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong đợt dịch lần này có giá trị 3 tỷ đồng, từ nguồn vốn Quỹ khởi nghiệp sáng tạo của Tập đoàn VN Đà Thành, hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% đến cuối năm 2020. 

Đối tượng được hỗ trợ là các dự án khởi nghiệp sáng tạo được công nhận cấp tỉnh và chủ nhiệm các câu lạc bộ khởi nghiệp có dự án khởi nghiệp.

Trong đợt một, có tám dự án được hỗ trợ. Dự kiến, đợt hai sẽ tổ chức vào cuối tháng 3/2020. 

Ông Phạm Ngọc Sinh, Phó giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Trưởng ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam khẳng định cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ các startup mở rộng sự kết nối sản phẩm trong và ngoài tỉnh, đồng thời, mong các startup bình tĩnh, cùng nhau vượt qua khó khăn.