Ricons dự phòng 220 tỷ đồng nợ khó đòi từ Coteccons

Trần Anh - 12:16, 16/02/2024

TheLEADERKhoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ Coteccons khiến kết quả lợi nhuận ròng của Ricons rơi về mức thấp nhất kể từ năm 2015.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons ghi nhận khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi từ Coteccons hơn 227 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra sau khi Ricons gửi đơn lên tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản với Coteccons. Mặc dù vậy, Toà án Nhân dân TPHCM đã có quyết định không mở thủ tục phá sản với Coteccons.

Việc phải trích lập lớn ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của Ricons. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 5 lần lên 252 tỷ đồng, cộng với khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết, Ricons báo lỗ thuần 8 tỷ đồng trong quý cuối năm 2023.

Cả năm 2023, Ricons ghi nhận doanh thu đạt 7.575 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm kết hợp với việc phải trích lập dự phòng lớn, Ricons ghi nhận lãi ròng năm 2023 đạt 79 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Ricons đạt hơn 7.866 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là đến từ các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.137 tỷ đồng, bao gồm 1.086 tỷ đồng là phải thu từ Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam 3A-1; 322 tỷ đồng là từ Coteccons và hơn 2.500 tỷ đồng đến từ các khách hàng khác.

Trong khi lợi nhuận Ricons sụt giảm đáng kể do khoản khó đói từ Coteccons, ngược lại Coteccons lại vừa công bố mức lợi nhuận quý cao kỷ lục.

Báo cáo tài chính quý II niên độ 2024 (tương đương thời điểm quý IV/2023) ghi nhận doanh thu Coteccons khoảng 5.660 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ 2022, chủ yếu do giảm doanh thu hợp đồng xây dựng.

Mặc dù vậy, Coteccons giảm mạnh dự phòng phải thu nợ khó đòi so với cùng kỳ. Ngoài ra, công ty đang thực hiện tái cấu trúc nên tổng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tối ưu hơn trước, giảm một phần ba so với cùng kỳ năm trước đó.

Nhờ tiết giảm chi phí, Coteccons lãi sau thuế quý IV/2023 hơn 69 tỷ đồng, tăng gần 3,7 lần so với quý 4/2022. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ đầu năm 2021. 

Trên báo cáo tài chính của Coteccons vẫn ghi nhận sở hữu 14,4% cổ phần của Ricons, tuy nhiên công ty cũng không thuyết minh chi tiết các khoản phải trả liên quan đến Ricons.

Theo Coteccons, việc tranh chấp hợp đồng kinh tế với Ricons, liên quan đến các giao dịch bao gồm các khoản phải thu và khỏan phải trả (gọi tắt là công nợ) giữa hai công ty.

Nguyên nhân công nợ phát sinh bắt đầu từ giai đoạn trước năm 2019, Coteccons và Ricons hoạt động cùng hệ sinh thái dưới sự điều hành của nhà sáng lập Nguyễn Bá Dương.

Cụ thể, một số dự án Ricons làm tổng thầu xây dựng phát sinh những giao dịch bên liên quan đến Coteccons với vai trò là nhà thầu phụ tại dự án. Tương tự, một số dự án Coteccons làm tổng thầu có phát sinh những công nợ cho Ricons với vai trò là nhà thầu phụ cũng chưa được quyết toán xong. Đây là những nguyên nhân dẫn đến những tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa hai công ty.