Số doanh nghiệp ngành điện, nước, gas sáu tháng 2020 tăng đột biến 135%

Nhật Hạ - 08:38, 30/06/2020

TheLEADERNgành sản xuất phân phối điện, nước, gas có 1,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm đến nay, tăng ‘đột biến’ 134,7% so với cùng kỳ năm trước.


Số doanh nghiệp ngành điện, nước, gas sáu tháng 2020 tăng đột biến 135%

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã hấp thụ 697,1 nghìn tỷ đồng từ tổng số 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 19% về vốn và 7,3% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp này đạt 507,2 nghìn lao động, giảm 22%.

Do đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới kể từ đầu năm đến nay đạt 11,2 tỷ đồng, giảm 12,5%.

Nếu tính cả 984,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 18 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế Việt Nam trong nửa đầu năm nay là gần 1,68 triệu tỷ đồng, giảm 22,5%.

Cộng dồn với số doanh nghiệp trở lại hoạt động, trung bình mỗi tháng có gần 14,5 nghìn doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo khu vực kinh tế, sáu tháng đầu năm có 1,09 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; có 17,9 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 1,8%; có 43,1 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 10%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động, ngoài ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chỉ còn có ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới tăng với 1,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 134,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 20,9 nghìn doanh nghiệp, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước; xây dựng giảm 6,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,4%; kinh doanh bất động sản giảm 27%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 21%; giáo dục và đào tạo giảm 21%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí 421 doanh nghiệp, giảm 37%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn từ đầu năm đến nay đã tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Còn số doanh nghiệp chờ giải thể giảm 10%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7,4 nghìn, giảm 5%, trong đó có 6,6 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 6,4%; còn 108 doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng, tăng 0,9%.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 2,7 nghìn doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 877 doanh nghiệp;

Lĩnh vực xây dựng có 616 doanh nghiệp giải thể; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 480 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 432 doanh nghiệp; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 422 doanh nghiệp;

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 444 doanh nghiệp giải thể; vận tải, kho bãi có 313 doanh nghiệp; giáo dục, đào tạo có 277 doanh nghiệp; thông tin truyền thông có 269 doanh nghiệp.

Ngoài ra, kể từ đầu năm, cả nước còn có 22,4 nghìn doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.