Analytic
Hotline: 08887 08817

Quảng Trị và nhà đầu tư đặt mục tiêu khởi công sân bay vào tháng 9/2021

Cảng hàng không Quảng Trị là sân bay lưỡng dụng (dân sự cấp 4C và quân sự cấp II), có công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; vị trí đặt tại các xã Gio Quang, Gio Mai, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.