Analytic
Hotline: 08887 08817

Các ngân hàng đã hỗ trợ trên 44.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong vòng 3 tuần kể từ cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng đã hỗ trợ cho trên 44.000 khách hàng với dư nợ khoảng 222.000 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2019

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ra Chỉ thị 01 nêu rõ đường lối phát triển chung cho toàn ngành ngân hàng năm 2019.

Chỉ 20% người trưởng thành Việt Nam được tiếp cận với dịch vụ tài chính

Theo công ty Tài chính Quốc tế (IFC), tại Việt Nam, chỉ có một trong số năm người trưởng thành được tiếp cận với các dịch vụ tài chính chính thức và chỉ có 8% trong số họ có tiền tiết kiệm tại các tổ chức tài chính.