Techcombank xin ý kiến cổ đông bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Minh An - 18:49, 15/02/2018

TheLEADERSau khi mua lại cổ phiếu từ cổ đông HSBC năm ngoái, Techcombank lên kế hoạch bán tối đa 158,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài khác.

Tài liệu gửi cổ đông trước phiên họp đại hội thường niên vào đầu tháng 3 tới, Techcombank cho biết sẽ xin ý kiến về việc bán tối đa 158,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đây là một phần trong số cổ phiếu quỹ mà ngân hàng này đang nắm giữ sau khi mua lại từ cổ đông HSBC vào cuối năm ngoái. Hiện nay ngân hàng đang có hơn 172 triệu cổ phiếu quỹ, gần 14 triệu cổ phiếu quỹ còn lại sẽ được bán cho người lao động theo chương trình ESOP.

Phương thức, thời điểm, đối tượng bán, giá và các điều kiện khác sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị của ngân hàng quyết định.

Số tền thu được từ việc bán cổ phiếu quỹ sẽ được sử dụng để tăng nguồn vốn đầu tư của Techcombank vào tài sản cố định, mở rộng mạng lưới; và tăng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Tại Đại hội cổ đông năm 2018, Techcombank cũng trình cổ đông kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Techcombank xin ý kiến cổ đông bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Sau khi đạt hơn 8.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm ngoái, gấp đôi năm 2016, trong năm nay, Techcombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết, trong năm 2018 sẽ đi sâu vào hình thành nhóm khách hàng theo mô hình hệ sinh thái - chuỗi giá trị, tập trung vào nhóm khách hàng hiệu quả ở từng phân khúc để thiết kế & cung cấp gói sản phẩm phù hợp nhằm tăng doanh thu trên mỗi khách hàng.

Về doanh thu, Techcombank sẽ tiếp tục đi theo hướng tăng đóng góp từ thu phí dịch vụ trong tổng doanh thu để giảm thiểu rủi ro tín dụng và sự phụ thuộc vào dư nợ nhờ việc tận dụng hiệu quả hệ thống ngân hàng giao dịch.

Về huy động, ngân hàng tập trung tăng trưởng huy động để đảm bảo tỷ lệ cho vay/huy động theo Ngân hàng Nhà nước thấp hơn 80% đảm bảo vững chắc thanh khoản. Trong cấu phần huy động, Techcombank sẽ tăng tỷ trọng tiền gửi thanh toán bằng cách tăng các tính năng và công cụ thanh toán điện tử giúp khách hàng thuận tiện trong việc thanh toán.

Về phát triển tín dụng, Techcombank sẽ thay đổi cấu trúc dư nợ khi chuyển trọng tâm tăng trưởng từ khối ngân hàng bán buôn sang khối ngân hàng bán lẻ để hạn chế rủi ro tập trung, tăng biên lợi nhuận (NIM) toàn hàng và tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo yêu cầu của Basel II. Ngân hàng sẽ tập trung phát triển mạnh cho vay ngắn hạn vốn lưu động nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời thúc đẩy tăng thêm các giao dịch liên quan đến tài trợ thương mại, quản lý dòng tiền cho khách hàng.

Ngân hàng dự kiến, tổng tài sản sẽ tăng 17% so với năm 2017, lên 315.184 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng tăng 18% và không vượt quá mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, lên 213.582 tỷ đồng. Còn huy động vốn tăng 40% lên 246.318 tỷ đồng.