Analytic
Hotline: 08887 08817

Một góc nhìn khác về du lịch Quảng Trị

Gần đây, du lịch Quảng Trị tăng khá, năm nào cũng hai con số nhưng vẫn đội sổ Bắc Trung bộ, từ lượng khách, tổng doanh thu, doanh thu đầu khách đến các dịch vụ.