Analytic
Hotline: 08887 08817

Thách thức về FDI và chuỗi giá trị toàn cầu hậu Covid-19

Chuyển dịch dòng vốn đầu tư toàn cầu tạo ra những cơ hội lớn cho công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, những xu hướng mới nổi lên trước và trong đại dịch Covid-19 đã đặt ra yêu cầu cần phải xem xét lại phương án tiếp cận và tận dụng hiệu quả FDI.

Gỡ nút thắt cho nông nghiệp Việt

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, những bất cập trong khâu chế biến, tổ chức còn nhỏ lẻ và thiếu tính liên kết là những rào cản lớn đối với sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Gia nhập CPTPP: Thách thức lớn vẫn là bài toán thuận lợi hóa thương mại

Tham gia CPTPP, Việt Nam sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt những cam kết đã ký, đặc biệt trong việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan; đồng thời tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và công bằng.

5 xu hướng, 4 thách thức và 3 cơ hội của thị trường bất động sản

Theo Vietnam Report, các doanh nghiệp bất động sản đang tỏ ra rất lạc quan về hoạt động đầu tư và kinh doanh trong thời gian tới.

Phó chủ tịch EuroCham: Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức trong khuôn khổ EVFTA

Việc giải quyết các vấn đề liên quan đến khung pháp lý và môi trường kinh doanh sẽ mang lại tín hiệu tích cực cho quá trình tham gia vào Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA).

TS. Trần Du Lịch: 10 thách thức kinh tế cần giải quyết trong năm 2018

Theo chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, năm 2018 bên cạnh việc thúc đẩy tăng trưởng Chính phủ cần phải tập trung giải quyết những điễm nghẽn của nền kinh tế.