Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà nước lấy đâu ra tiền để giúp doanh nghiệp

Không có gói cứu trợ nào đủ để cứu nền kinh tế, mà cần chính sách điều hành, hỗ trợ để mọi người cùng chung tay duy trì nền kinh tế.

TS. Lê Đăng Doanh: Việc chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp FDI sẽ ngày càng phức tạp

Trong thời gian tới, việc Việt Nam không thu được thuế của các doanh nghiệp FDI do chuyển giá sẽ nghiêm trong hơn rất nhiều, nếu chúng ta không có giải pháp quản lý kịp thời, TS. Lê Đăng Doanh nhận định.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Cục thuế giám sát chặt chẽ doanh nghiệp FDI

Hiện Hà Nội có trên 4.000 doanh nghiệp FDI, trong đó chỉ có 966 doanh nghiệp báo có lãi, số còn lại chỉ báo hòa hoặc lỗ.

Thanh tra quản lý ngân sách, truy thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.225 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.928 tỷ đồng.

Thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước vẫn đạt thấp

Thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thuế bảo vệ môi trường... vẫn tiếp tục đạt thấp trong 4 tháng đầu năm 2017.