Thêm nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu

Trần Anh - 11:42, 15/03/2023

TheLEADERHầu hết các doanh nghiệp đưa ra lãi suất nhằm đền bù cho nhà đầu tư, từ đó phản ánh lên mức lãi suất mới cao hơn của toàn thị trường.

Trong báo cáo mới đây về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, FiinRatings đã cập nhật tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ trái phiếu dựa trên công bố thông tin. Trước đó, ngày 21/2/2023, HNX đã công bố danh sách 54 tổ chức phát hành chậm thực hiện nghĩa vụ nợ trái phiếu. 

Mặc dù một số doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán sau đó, tính đến ngày 8/3/2023, số liệu của FiinRatings cho thấy số lượng doanh nghiệp chậm thanh toán nghĩa vụ nợ trái phiếu đã lên đến 67, trong đó có 63 doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nợ và 4 doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua việc giãn kỳ hạn. 

Hầu hết các doanh nghiệp đưa ra lãi suất nhằm đền bù cho nhà đầu tư, từ đó phản ánh lên mức lãi suất mới cao hơn của toàn thị trường. Một số doanh nghiệp như Công ty Đua Fat, Công ty Xây dựng Vina2 đều tăng lãi suất lên trên 17% đối với phần thanh toán chậm.

Theo thống kê của FiinRatings, tổng giá trị các lô trái phiếu được ghi nhận chậm thanh toán đạt 89,3 nghìn tỷ, chiếm gần 55% lượng trái phiếu đang lưu hành của các doanh nghiệp trên. Khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ cho các lô trái phiếu này phụ thuộc vào phân kỳ đáo hạn sắp tới, khả năng huy động nguồn vốn khác của doanh nghiệp cũng như kỳ vọng vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.

Tính trên tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi tài chính đang lưu hành, tỷ lệ nợ xấu từ các lô trái phiếu được FiinRatings tính toán ở mức 11,3%. Riêng đối với các tổ chức phát hành là doanh nghiệp bất động sản, tỷ lệ nợ xấu ở mức cao hơn là 18,7%. Mặt khác, các doanh nghiệp này cũng có dư nợ vay ngân hàng và các nguồn vốn vay khác. 

Thêm nhiều doanh nghiệp chậm thanh toán trái phiếu

Tổng giá trị trái phiếu riêng riêng lẻ đáo hạn trong năm 2023 được ước tính ở mức 235 nghìn tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bất động sản có số dư trái phiếu sẽ đến hạn ở mức 100 nghìn tỷ. Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ đáo hạn trong hai quý sắp tới lần lượt ở mức 36,2 nghìn tỷ VNĐ vào quý 2 và 35,4 nghìn tỷ vào quý 3.

FiinRatings kỳ vọng các chính sách mới hiện nay, bao gồm Nghị định 08 về trái phiếu riêng lẻ và Nghị quyết 33 vừa ban hành của Chính phủ, sẽ là nền tảng tạo điều kiện cho các thành viên thị trường thực hiện hoạt động tái cấu trúc nợ, cũng như hỗ trợ chủ đầu tư tiếp cận nguồn tín dụng mới khi các biện pháp cho vấn đề pháp lý bất động sản được triển khai.