Analytic
Hotline: 08887 08817

2 startup Việt nhận vốn từ quỹ VIISA

Được biết, Medigo và Casso là hai startup Việt đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn thiện sản phẩm và bước đầu cung cấp dịch vụ ra thị trường.