Thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước vẫn đạt thấp

Tiêu Phong - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERThu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, thuế bảo vệ môi trường... vẫn tiếp tục đạt thấp trong 4 tháng đầu năm 2017.

Thu ngân sách từ doanh nghiệp nhà nước vẫn đạt thấp
Tiến độ thu ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn khá thấp. Ảnh minh họa

Báo cáo cập nhật của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) luỹ kế 4 tháng ước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, thu nội địa đạt 32,9% dự toán, tăng 15,7%; thu về dầu thô đạt 40,2% dự toán, tăng 23,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30,6% dự toán, tăng 31,3% so cùng kỳ năm 2016.

So với dự toán và cùng kỳ năm 2016, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 34,4% dự toán, tăng 13,6%; thuế thu nhập cá nhân đạt 40,7% dự toán, tăng 22,6%; các loại phí, lệ phí đạt 37,1% dự toán, tăng 63,6%; các khoản thu từ nhà, đất đạt 50,3% dự toán, tăng 25,9%. 

Tuy nhiên, nhiều khoản vẫn có tiến độ thu đạt thấp, đáng kể như: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 24,1% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 28,6% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản tại xã đạt 27,2% dự toán. 

Tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp chậm, mới thực hiện thu vào NSNN được 5 nghìn tỷ đồng trong tổng số 60 nghìn tỷ đồng tiền bán cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp theo nghị quyết Quốc hội.

Tổng chi NSNN 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 393,38 nghìn tỷ đồng, bằng 28,3% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 19,2% dự toán, tăng 20%; chi trả nợ lãi đạt 37,1% dự toán, tăng 10%; chi thường xuyên đạt 32,1% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2016.

Tính đến ngày 27/4/2017, đã thực hiện phát hành được 81,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân trên 15 năm cao nhất từ trước đến nay, đạt 45% kế hoạch năm.