Thủ tướng kêu gọi 'ba tiên phong', ' ba đẩy mạnh'

Nhật Hạ - 09:15, 20/03/2024

TheLEADERThủ tướng khẳng định kiên quyết không chấp nhận mô hình "tăng trưởng trước, dọn dẹp sau", không tăng trưởng bằng mọi giá.

Khẳng định khu vực đầu tư nước ngoài có những đóng góp quan trọng góp phần cải thiện chất lượng của nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về năm yếu tố: Nguồn vốn, thể chế, công nghệ, quản trị, đào tạo nhân lực.

Chủ trì Hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024, ông kêu gọi các doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài đồng hành cùng Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển bền vững với tinh thần "Ba tiên phong".

Thứ nhất, tiên phong trong nhận thức, tư duy và hành động, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm về tăng trưởng xanh.

Thứ hai, tiên phong trong chuyển giao công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng xanh.

Thứ ba, tiên phong trong triển khai thực hiện các dự án tăng trưởng xanh cụ thể, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và bổ sung các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng kêu gọi 'ba tiên phong', ' ba đẩy mạnh'
Thủ tướng trò chuyện với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức quốc tế bên lề Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2024. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng với đó, Thủ tướng mong muốn các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam theo tinh thần "Ba đẩy mạnh".

Trước hết là đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn chính sách cho Việt Nam, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi xanh, phát triển số.

Tiếp theo là đẩy mạnh hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, tập trung vào các dự án có tính lan tỏa, đột phá, xoay chuyển tình thế, tìm kiếm và kết nối với các đối tác phù hợp, chú trọng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính xanh.

Cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là lực lượng lao động chất lượng cao phục vụ các ngành kinh tế trụ cột, các lĩnh vực quan trọng, mới nổi.

Đồng thời, Thủ tướng cũng cam kết "Ba bảo đảm" với các nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tiên là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nói chung và FDI nói riêng, bảo đảm cho doanh nghiệp FDI ổn định và phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và các xu thế lớn của thời đại như ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ hai là bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm.

Thứ ba là bảo đảm ổn định năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh, phát triển hệ sinh thái chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.

Thủ tướng cũng khẳng định không để thiếu điện với nhiều giải pháp khác nhau, trong đó có việc triển khai khuyến khích cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Đồng thời, Thủ tướng nhắc lại Việt Nam đẩy mạnh ba đột phá chiến lược gồm: Đột phá về thể chế phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; Đột phá về hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giao thông, giáo dục, hạ tầng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đột phá về nhân lực.

Song song với đó là thực hiện "ba tăng cường", gồm: Tăng cường lòng tin giữa doanh nghiệp với Chính phủ và các cấp chính quyền; Tăng cường tính công khai, minh bạch, bình đẳng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, hướng vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hợp tác công tư.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư "đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm được".