Tiếp tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô trong nước

Phương Anh - 10:05, 22/05/2022

TheLEADERThời hạn phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được lùi đến 20/11/2022.

Chính phủ mới đây đã ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9/2022 đối với ô tô trong nước.

Muộn nhất là ngày 20/11/2022, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số thuế này.

Nếu người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp, thì số thuế được gia hạn sẽ gồm cả khoản thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trong trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp tờ khai thuế theo quy định, thì chưa phải nộp số thuế phát sinh.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Kể từ năm 2020 đến nay, đây là lần thứ ba Chính phủ gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn năm nay khoảng 20.000 tỷ đồng.