Tổng tài sản toàn hệ thống ngân hàng đạt 12 triệu tỷ đồng

Trần Anh - 07:26, 08/12/2019

TheLEADERSo với đầu năm, tổng tài sản toàn hệ thống đã tăng 8,48%.

Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến hết ngày 30/9/2019 đạt 12 triệu tỷ đồng, tăng 8,48% so với hồi đầu năm.

Trong đó, khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước (gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, GPBank, CBBank và OceanBank) có tổng tài sản trên 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 7,12% so với đầu năm. Khối NHTM Nhà nước cũng là nhóm chiếm tỷ trọng tài sản cao nhất hệ thống với 43,4%.

Nhóm NHTM tư nhân, nắm giữ tài sản trên 4,96 triệu tỷ đồng, tương đương 41,4% tổng tài sản hệ thống, tăng trưởng 9,06%.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận tổng tài sản 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 11,36%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính ghi nhận 190.797 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 13,69%.

Nhóm ngân hàng hợp tác xã có tổng tài sản 33.774 tỷ đồng, tăng 4,15%; nhóm quỹ tín dụng nhân dân là 124.112 tỷ đồng, tăng 9,67%.

Vốn tự có của toàn hệ thống (đã loại bỏ tổ chức tín dụng có vốn tự có âm) cuối tháng 9 đạt 882.493 tỷ đồng, tăng 9,47%. Trong đó, vốn tự có của các ngân hàng quốc doanh đạt 293.736 tỷ đồng, ngân hàng thương mại tư nhân là 365.42 tỷ đồng, tăng lần lượt 9,36% và 8,06%. Trong khi đó, vốn tự có của các ngân hàng liên doanh, nước ngoài tăng mạnh hơn với 12,82% đạt 183.751 tỷ đồng.

Trong khi nhóm NHTM Nhà nước nắm giữ tài sản nhiều nhất, nhóm NHTM tư nhân đang có nguồn vốn lớn nhất.

Tổng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân ghi nhận là 365.442 tỷ đồng, tăng 8,06%, tương đương tăng hơn 29.400 tỷ đồng; trong khi con số này ở nhóm NHTM Nhà nước là 293.736 tỷ đồng, tăng 9,36%, tương đương tăng khoảng 27.500 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài ghi nhận 183.751 tỷ đồng vốn tự có, tăng 12,82%; còn lại là nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính với 35.736 tỷ đồng, nhóm ngân hàng hợp tác xã với 3.828 tỷ đồng.

Đáng chú ý tốc độ tăng trưởng vốn tự có của nhóm NHTM tư nhân đang chậm hơn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản khiến tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của nhóm này giảm từ mức 11,24% hồi đầu năm xuống mức 10,81% cuối tháng 9/2019.

Với nhóm NHTM Nhà nước, tốc độ tăng trưởng vốn tự có cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng tài sản giúp CAR của nhóm này tăng từ mức 9,52% hồi đầu năm lên 9,78% tính đến cuối tháng 9/2019.

Về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính đến hết tháng 9/2019, tỷ lệ này đã ở mức dưới 30% đối với nhóm NHTM Nhà nước. Trong khi đó, nhóm NHTM tư nhân cũng đã xuống mức suýt soát, đạt 30,89%.