TP. HCM đã giải ngân 13.214 tỉ đồng vốn đầu tư công

Trần Nhật Minh - 09:47, 19/08/2017

Tính đến hết ngày 31/7, tổng số vốn đầu tư công TP. HCM đã giải ngân đạt 13.214 tỉ đồng, bằng 50,5% kế hoạch vốn giao năm 2017.

TP. HCM đã giải ngân 13.214 tỉ đồng vốn đầu tư công
TP. HCM phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ giải ngân 90% kế hoạch vốn đầu tư công đợt 1 năm 2017 - Ảnh: VGP

Theo số liệu từ Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đã giao cho TP. HCM trong năm 2017 là 26.183 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 3.282 tỉ đồng, vốn ODA do Trung ương cấp phát là 4.034 tỉ đồng, vốn ngân sách thành phố là 18.866 tỉ đồng.

Tính đến hết ngày 31/7, tổng số vốn TP. HCM đã giải ngân là 13.214 tỉ đồng, đạt 50,5% kế hoạch vốn giao. Cụ thể, giải ngân vốn ngân sách Trung ương 722 tỉ đồng (đạt 22%), vốn ODA do Trung ương cấp phát 2.901 tỉ đồng (71,9%), vốn ngân sách thành phố 9.589 tỉ đồng (50,5%).

Về nguồn vốn ngân sách Trung ương, việc giải ngân chậm được Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM lý giải là do vướng ở dự án xây dựng bệnh viện nhi đồng thành phố và dự án xây dựng cơ sở 2 bệnh viện ung bướu. Cả hai dự án này đều có chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc Sở y tế TP. HCM.

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, UBND TP. HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đợt 1 năm 2017.

Cụ thể, UBND TP. HCM giao Sở Y tế nhanh chóng hoàn tất hồ sơ trình các cơ quan chức năng thẩm định và phê duyệt dự toán thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán công trình bệnh viện nhi đồng thành phố để thanh quyết toán các gói thầu của dự án cho các nhà thầu thi công, tư vấn, cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế. Đồng thời kiến nghị Bộ Y tế sớm thẩm định danh mục và cấu hình tính năng kỹ thuật trang thiết bị y tế dự án bệnh viện ung bướu cơ sở 2.

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng yêu cầu Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cần đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được Bộ Kế hoạch và đầu tư giao vốn. Sau khi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn đối với 36 dự án chống ngập sử dụng nguồn vốn SCIC, thì hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

TP. HCM phấn đấu đến ngày 30/9 sẽ giải ngân 90% kế hoạch vốn đầu tư công đợt 1 năm 2017 và đến ngày 31/1/2018 giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2017. Đây là cơ sở để xem xét bố trí kế hoạch vốn đợt 2 năm 2017 và năm 2018.