TP.HCM ưu tiên gỡ vướng 116 dự án đang tắc pháp lý

Hứa Phương - 16:22, 28/02/2023

TheLEADERUBND TP.HCM vừa có văn bản kết luận của ông Bùi Xuân Cường, phó chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 7 dự án bất động sản.

Theo đó, ngoài nội dung kiến nghị cụ thể tại các dự án, TP.HCM đề nghị các đơn vị tiếp tục có nhiều đóng góp về các giải pháp thực hiện, chia sẻ và phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình xử lý hồ sơ, phương thức làm việc để đạt hiệu quả hơn.

TP.HCM sẽ tập trung rà soát, có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý các kiến nghị theo đúng thẩm quyền để mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.

Đối với các vướng mắc thuộc bộ, ngành, Trung ương, UBND TP.HCM sẽ khẩn trương đôn đốc, có giải pháp kiến nghị để đẩy nhanh tháo gỡ trong thời gian tới.

Còn những vướng mắc ở 116 dự án bất động sản được Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị. Hiện nay thành phố đã có quy trình họp để lắng nghe. Qua đó, TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương kết hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất với HoREA.

Sau đó, báo cáo UBND TP.HCM chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý đối với các hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ; thời gian hoàn thành trước 5/3.

Các đơn vị Sở, ngành liên quan cũng khẩn trương chủ động rà soát dứt điểm các chỉ đạo của thành phốliên quan đến các kiến nghị đến thời điểm hiện nay. Trong đó, tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Với những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của TP.HCM hoặc bộ ngành Trung ương thì khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM hướng giải quyết. Đồng thời lập kế hoạch và làm việc với các doanh nghiệp bất động sản có dự án vướng mắc để hướng dẫn thực hiện.

Riêng các nhóm dự án có vướng mắc do cơ quan thẩm quyền thuộc Trung ương chỉ đạo giải quyết, giao các đơn vị liên quan khẩn trương theo dõi và cập nhật tiến độ cho các doanh nghiệp biết thông tin để phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Các nhóm dự án có vướng mắc liên quan đến thủ tục về quyết định chủ trương đầu tư dự án theo Luật đầu tư (nhóm dự án mới). TP.HCM giao Sở Kế hoạch và đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp, đề xuất UBND thành phố hướng giải quyết, đẩy nhanh tối đa thời gian hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án. Thực hiện hoàn thành trong tháng 3/2023.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn giao Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND thành phố giải quyết các vướng mắc liên quan đến chuyên đề về nhà ở xã hội, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện quy trình thủ tục dự án, nhằm thu hút nguồn nhân lực đầu tư, tạo quỹ nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, ngày 20/2, UBND TP.HCM mời 6 doanh nghiệp có 7 dự án bất động sản đang gặp vướng mắc cùng nhiều cơ quan quản lý để tham dự cuộc họp giải quyết khó khăn.

Cuộc họp do ông Bùi Xuân Cường, phó chủ tịch UBND TP.HCM chủ trì, từng chủ đầu tư sẽ trình bày lần lượt những vướng mắc liên quan đến dự án trước lãnh đạo của các cơ quan quản lý. Mỗi dự án có 30 phút để thảo luận. Các doanh nghiệp được mời để làm việc bao gồm Novaland, Gamuda Land, Gotec Land, CapitaLand…