Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019

An Nhiên - 11:53, 29/01/2019

TheLEADERTheo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2019, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 800 triệu USD.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 2,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,8 tỷ USD.

Tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 20 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng trước, nhưng giảm 1,3% so với tháng 1/2018.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm 32% (giảm 0,9% so với tháng trước, tăng 7,8% so với tháng 1/2018); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chiếm 68% (tăng 3,2% so với tháng trước; giảm 5,1% so với tháng 1/2018).

So với tháng trước, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng mạnh gồm hóa chất, rau quả, phương tiện vận tải và phụ tùng, sắp thép.

Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 20,8 tỷ USD, tăng 1,7% so với tháng trước, tăng 3,1% so với tháng 1/2018.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước chiếm 44% (tăng 9,5% so với tháng 1/2018); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt chiếm 56% (giảm 1,3%).

Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019 1

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh 11,8% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 44,3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 40,4%; giày dép tăng 13,5%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xăng dầu tăng 110%; vải tăng 18,7%; điện thoại và linh kiện tăng 2,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 9,8%. 

Việt Nam nhập siêu 800 triệu USD trong tháng 1/2019 2