Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuỗi nhà hàng Vuvuzela, Gogi, SumoBBQ của Golden Gate 'giảm tốc'

Báo cáo của Golden Gate cho thấy, năm 2018, doanh thu của hệ thống các nhà hàng ăn uống đã tăng trưởng chậm lại và tỷ suất lợi nhuận tiếp tục xu hướng giảm dần.

Golden Gate vượt cú sốc Covid-19 nhờ văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm

Đối với lãnh đạo của Golden Gate – đơn vị sở hữu chuỗi thương hiệu Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi Kichi, Gogi House,... càng khó khăn càng lấy khách hàng làm trung tâm vì một khách hàng lúc khó khăn bằng hàng ngàn khách đến trong giai đoạn bình thường.