Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhân tài rời bỏ công ty vì điều gì?

Đừng tập trung quá vào những cái chưa tốt hoặc không có khả năng làm tốt. Lãnh đạo hãy tập trung đẩy mạnh những thứ công ty đã làm tốt bởi nhân sự đến vì điểm mạnh của doanh nghiệp thì sẽ ở lại lâu hơn vì điểm mạnh đó.

Ứng xử với nhân viên mùa dịch Covid-19

Giai đoạn khó khăn do dịch bệnh cũng là lúc để các doanh nghiệp xác định và cho nhân sự hiểu rõ giá trị cốt lõi, đồng thời cũng là cơ hội để thể hiện sự quan tâm đến nhân viên.