Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

Từ tháng 2/2021, nhiều chính sách sẽ chính thức có hiệu lực mà nổi bật là các quy định, chính sách liên quan đến người lao động.

Gỡ vướng mắc chính sách để giải phóng tiềm năng sử dụng đất nông nghiệp

Nhiều hộ gia đình giữ đất làm “của để dành” dù không tiến hành canh tác hoặc canh tác kém hiệu quả khiến năng suất nông nghiệp bị hạn chế, không đạt được như kỳ vọng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững với định hướng công dân toàn cầu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, năng lực của người lao động cũng cần phải được phát triển theo hướng toàn cầu về cả suy nghĩ, nhận thức và quy mô để có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước.

Kỳ vọng sự thay đổi của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Các trung tâm đổi mới sáng tạo này sẽ không chỉ là nơi thúc đẩy việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế mà còn sẽ trở thành nơi tạo ra những công nghệ mới của Việt Nam.

Chuyển đổi số bao trùm và bền vững: Câu chuyện thực tế từ Estonia

Nâng cao năng suất lao động, tinh gọn dịch vụ công, đảm bảo sản xuất kinh doanh thông suốt trong trạng thái bình thường mới là những yêu cầu đặt ra cho Việt Nam có thể được đảm bảo thực hiện thông qua chiến lược chuyển đổi số cấp quốc gia.

Việt Nam cần nhiều các vườn ươm khởi nghiệp

Cho đến nay, vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa thực sự nhiều. Vì thế, trong chính sách sắp tới, cần đầu tư nhiều hơn cho loại hình này.

Lãi suất tiền gửi có thể giảm tiếp trong nửa cuối năm 2020

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định lùi một năm đối với lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, lãi suất tiền gửi đã được điều chỉnh giảm tiếp tại một số ngân hàng.

Bất động sản Đà Nẵng bế tắc

Do tác động của sự cố vỡ cam kết lợi nhuận ở một số dự án và ảnh hưởng kép từ dịch Covid-19 đã khiến nguồn cung mới và sức tiêu thụ chung của thị trường bất động sản Đà Nẵng thấp kỷ lục.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020

Từ tháng 8/2020, nhiều chính sách nổi bật liên quan đến bảo hiểm y tế, kinh doanh vận tải, nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình, cũng như các quy định liên quan đến quyền hạn của cảnh sát giao thông các cấp sẽ chính thức có hiệu lực.

Dệt may than khó tiếp cận gói hỗ trợ Covid-19

Chỉ có chưa đầy 4% trong tổng số 3.143 doanh nghiệp dệt may cho biết đã tiếp nhận được chính sách hỗ trợ của Chính phủ.