Analytic
Hotline: 08887 08817

Hiểu và quản trị tốt hơn tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Đầu tư cho sở hữu trí tuệ là khoản đầu tư sinh lời rất lớn, tạo ra các giá trị bền vững, có giá trị lớn cho tương lai.

Gian nan con đường xây dựng thương hiệu cho đặc sản vùng miền

Thúc đẩy phát triển các sản phẩm vùng miền, thế mạnh của các địa phương và quốc gia cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là hướng đi tất yếu để đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, nhà sản xuất và kinh doanh cũng như sinh kế bền vững cho người dân trong hiện tại và tương lai.

30 năm nghề tư vấn: Từ bị kỳ thị đến định danh và khẳng định vị thế

Nếu như 30 năm trước, công việc tư vấn chưa có tên trong bảng phân loại kinh tế quốc dân, bị cả xã hội kỳ thị là một nghề “buôn nước bọt”, một hình thức chạy chọt thì đến nay, tư vấn được khẳng định là một nghề trí tuệ không thể thiếu trong nền kinh tế.

Xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sơn La”

Vào tháng 3/2021, nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sơn La” đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn Sơn La” là sự khẳng định về danh tiếng và chất lượng nông sản của tỉnh Sơn La, tạo nền tảng vững chắc giúp những sản phẩm từ quả nhãn của tỉnh vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.