Analytic
Hotline: 08887 08817

Nâng cao chất lượng dạy nghề từ những hoạt động cộng đồng

Tại một trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng đã là khởi nguồn cho các bạn sinh viên thực hiện nhiều dự án khởi nghiệp mang tính ứng dụng cao trong đời sống.

Câu chuyện khởi nghiệp phi thường của những người đặc biệt

Có những người sinh ra với một cơ thể đặc biệt, vươn lên với một ý chí đặc biệt nhằm lan tỏa những giá trị tích cực, có ích cho xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh cũng đặc biệt như họ.

Giáo dục đại học ở Việt Nam: Nhà không thể xây từ mái

Muốn cải tiến hệ thống giáo dục đại học để có nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam cần phải cố gắng để hoàn thiện các trường đại học hiện có trước đã. Sẽ đến ngày Việt Nam sở hữu những trường đại học đẳng cấp quốc tế, nhưng có lẽ viễn cảnh đó vẫn còn xa xôi.