Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty mẹ của Baemin đầu tư 1,5 triệu USD vào iPrice Group

Với iPrice, đây là lần gọi vốn thành công thứ hai mà nền tảng tổng hợp thông tin thương mại điện tử hàng đầu khu vực nhận được trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, nhằm hướng đến vòng gọi vốn series C.

Thế lực mới trên thị trường ứng dụng giao đồ ăn

Tổng số tiền mà ứng dụng giao đồ ăn Wolt huy động được kể từ khi thành lập năm 2014 là 856 triệu USD, gần chạm tới mốc startup Kỳ lân.

Thế lực mới trong lĩnh vực giao đồ ăn

Châu Á được xem là một thị trường giao đồ ăn đang "nóng" khi tầng lớp trung lưu trong khu vực càng mở rộng và có thể đóng góp thêm hàng trăm triệu khách hàng mới mỗi năm cho các công ty giao đồ ăn.