Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup công nghệ Katalon nhận vốn 27 triệu USD

Katalon tập trung vào tự động hóa, kiểm thử phần mềm và các giải pháp giúp các nhóm phát triển phần mềm, cung cấp phần mềm với tốc độ nhanh hơn, chất lượng cao hơn.