Analytic
Hotline: 08887 08817

Gian nan tìm sự bình đẳng trên môi trường kinh doanh số

Phó Chủ tịch thường trực VDCA đề nghị YouTube khóa kênh Peppa Pig để đảm bảo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp Anh và doanh nghiệp Việt Nam trong vụ tranh chấp bản quyền trên môi trường kinh doanh số.

Đề nghị YouTube, Facebook bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp Việt

Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết sẽ có văn bản đề nghị các nền tảng YouTube, Facebook xem xét kỹ lưỡng, căn cứ vào quyết định của Tòa án Moscow (Nga), không gây thiệt hại cho Sconnect trong khi chờ phán quyết của Tòa án tại Anh và Tòa án Hà Nội.