Analytic
Hotline: 08887 08817

Đường hai chiều trong văn hóa doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, văn hóa doanh nghiệp cần có tính hai chiều, từ trên xuống dưới và từ dưới đi lên; đồng nghĩa, văn hóa doanh nghiệp không chỉ đến từ việc ban lãnh đạo ngồi với nhau để viết ra, mà sẽ hình thành từ mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, dù là vị trí nhỏ nhất.

Dấu ấn cộng đồng của Greenfeed

Với phương châm “Nuôi dưỡng điều lành, đồng hành lớn mạnh”, Greenfeed có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội trong suốt hơn 20 năm hình thành và phát triển.