Analytic
Hotline: 08887 08817

Kinh doanh khách sạn vẫn ảm đạm

Công suất phòng một số khách sạn ở các thành phố lớn chi đạt 5%, trong khi một nửa số cơ sở lưu trú ven biển vẫn đóng cửa.