Analytic
Hotline: 08887 08817

PAPI 2021: Cả nước dưới mức trung bình về quản trị môi trường

So với năm 2020, điểm quản trị môi trường trong chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của nhiều tỉnh, thành phố đã có sự cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa có địa phương nào vượt qua điểm 5 trên thang 10.

Xây dựng hiệu quả chỉ số xanh cấp tỉnh

Theo các chuyên gia, xây dựng chỉ số xanh cấp tỉnh cần có sự đóng góp ý kiến từ phía người dân là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm môi trường, thay vì chỉ hỏi đánh giá từ doanh nghiệp.

2 đầu tàu kinh tế có điểm chất lượng nước sinh hoạt thấp nhất cả nước

Điểm quản trị môi trường trong Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) nhìn chung đã có sự cải thiện nhưng chưa rõ rệt so với năm 2021.

Nghịch lý trong quản trị môi trường cấp tỉnh 2020

Các thành phố trực thuộc Trung ương lại là nhóm có điểm thấp nhất về quản trị môi trường, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2020.

Thủ tục hành chính công ‘đi lùi’ dù nỗ lực cải cách?

Ở góc độ người dân, thủ tục hành chính công hầu như không có sự cải thiện và còn nhiều hạn chế, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2019.

Người Việt ít di cư, chuộng TP.HCM hơn Hà Nội

Cứ 5 người di cư nội địa thì có 1 người mong muốn di chuyển tới TP.HCM.