Analytic
Hotline: 08887 08817

Bài toán kinh doanh của nhà máy điện rác 7.100 tỷ đồng tại Hà Nội

Hà Nội vừa có yêu cầu cụ thể về tiến độ cho dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn trị giá hơn 7.100 tỷ đồng.