Analytic
Hotline: 08887 08817

Lập tổ công tác đặc biệt để gỡ khó cho doanh nghiệp

Tổ công tác sẽ giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những việc quan trọng, liên ngành trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho dự án đầu tư giữa đại dịch Covid-19

Tổ công tác đặc biệt sẽ rà soát, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương.

Lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thành lập 7 tổ công tác đặc biệt chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

Thủ tướng vừa yêu cầu 7 bộ trưởng thành lập ngay tổ công tác đặc biệt tại TP.HCM để hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống Covid-19.

Hà Nội lập tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp

Tổ công tác đặc biệt sẽ giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư đang triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Giảm tiếp một nửa thủ tục khởi sự kinh doanh

Chỉ mới qua 4 ngày làm việc của năm 2020, Văn phòng chính phủ đã có 2 cuộc họp với các bộ, ban ngành liên quan về cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời ban hành Nghị quyết 02 hướng tới mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số này lên 10 bậc và phấn đấu mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào cuối năm 2020.

Kiến nghị lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị tránh để xảy ra hiện tượng địa phương hóa quá mức, kém linh hoạt trong phòng chống dịch, gây ra khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.