Analytic
Hotline: 08887 08817

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn năm 2020

Tỷ suất lợi nhuận của bất động sản so với các loại hình đầu tư khác vẫn cao hơn hẳn dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại và có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2020.