Analytic
Hotline: 08887 08817

Masan đặt mục tiêu doanh thu 100 nghìn tỷ đồng năm 2023

Lợi nhuận ở các mảng kinh doanh chính (chưa bao gồm khoản thu nhập 1 lần) của Masan dự kiến sẽ nằm trong khoảng 4.000 tỷ - 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng trong năm 2022.

Chuyện chuyển đổi số tại Masan

“Không có bí mật gì trong quá trình chuyển đổi số tại Masan. Tất cả vẫn xoay quanh tư duy “Đặt người tiêu dùng làm trọng tâm”, từ đó tìm kiếm công nghệ phù hợp để mang lại giá trị cho khách hàng.” – ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group chia sẻ.