ABBank giảm mạnh lợi nhuận vì chấm dứt hợp đồng bán bảo hiểm

Trần Anh - 19:24, 06/04/2023

TheLEADERABBank cho biết khó khăn vĩ mô, cùng với việc chấm dứt sớm hợp đồng với đối tác bảo hiểm và chi phí bồi thường phát sinh khiến ngân hàng sụt giảm trên 1.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị ABBank, năm 2022, ngân hàng đã không đạt được nhiều chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lý do là thị trường năm 2022 biến động, nhiều yếu tố tiêu cực, bất ổn gây ảnh hưởng đến mảng kinh doanh nguồn vốn. Cụ thể là trái phiếu chính phủ do mặt bằng lãi suất thị trường tăng mạnh, thanh khoản hạn chế dẫn tới danh mục trái phiếu chính phủ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, năm vừa qua ngân hàng phát sinh chi phí bồi thường khi chấm dứt hợp tác bán bảo hiểm nhân thọ với đối tác cũ không đảm bảo quyền lợi cho ABBank.

Những yếu tố này đã làm sụt giảm lợi nhuận toàn hệ thống ABBank trên 1.000 tỷ đồng, trong khi chưa có giải pháp hiệu quả về nguồn thu thay thế để bù đắp. Một số chỉ tiêu quy mô, hiệu quả còn khoảng cách tương đối so với các chỉ tiêu định hướng của Kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021-2025.

Trong khi phải trả khoản bồi thường khi chấm dứt hợp đồng với đối tác cũ trước hạn, ABBank chưa có sự chuyển đổi liên tục trong hợp tác với đối tác kinh doanh bảo hiểm mới dẫn đến không có doanh thu phí bảo hiểm năm qua.

Lãnh đạo ABBank cũng thừa nhận sự hạn chế trong công tác dự báo và lập kế hoạch. Việc triển khai ngân hàng số chưa tạo sự đột phá cần được thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ hơn.

ABBank từng ký kết đối tác bảo hiểm độc quyền với FWD. Hai bên ký kết thỏa thuận bancassurance vào năm 2016 với thời hạn 15 năm. Tuy nhiên, đến 2022, mối hợp tác này đã chính thức kết thúc. Thay vào đó, tháng 12/2022, ABBank có đối tác mới khi công bố hợp tác chiến lược với Dai-ichi Life Việt Nam.

Năm 2022, thu từ hoạt động bảo hiểm của ABBank chỉ đạt 4,5 tỉ đồng, giảm 88,9% so với năm trước. Chi phí thanh toán theo thỏa thuận chấm dứt hợp tác phân phối bảo hiểm là 240,4 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2022 chỉ đạt 1.686 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 55% kế hoạch. 

Năm 2023, ngân hàng dự kiến tổng tài sản sẽ tăng 5% trong năm nay lên 136.816 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 ăng 2% lên 93.508 tỷ. Dư nợ tín dụng (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) tăng 10% lên 97.382 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.826 tỷ, tăng 68%.