Bảo Việt muốn xây dựng hệ sinh thái số trong 2 năm tới

Dũng Phạm - 15:11, 14/07/2023

TheLEADERNắm giữ ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm...Tập đoàn Bảo Việt hướng tới xây dựng cơ bản hệ sinh thái số vào năm 2025.

Tại ĐHCĐ thường niên mới đây, Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đã thông qua Chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2035. Theo đó, tập đoàn phấn đấu duy trì thị phần thuộc nhóm dẫn đầu trong mảng kinh doanh bảo hiểm.

Mục tiêu đến 2025, xây dựng được cơ bản hệ sinh thái số Bảo Việt, để cung cấp dịch vụ đa dạng. Đến năm 2030, đầu tư có lợi nhuận từ chuỗi dịch vụ phụ trợ của ngành bảo hiểm hướng đến hoàn thiện hệ sinh thái Bảo Việt.

Tổng tài sản hợp nhất đến năm 2030 đạt 380 - 400 nghìn tỷ đồng, doanh thu đến 125- 135 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 - 3.200 tỷ đồng. Trước mắt, mục tiêu 2025 là 250 nghìn tỷ đồng tài sản, 82 nghìn tỷ đồng doanh thu và 2.000 tỷ đồng lợi nhuận.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tập đoàn Bảo Việt đưa ra các giải pháp cơ bản như tăng vốn điều lệ công ty mẹ, chuyển đổi Công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Công ty Bảo Việt Nhân thọ thành công ty cổ phần, đầu tư vào dự án mới, các lĩnh vực kinh doanh liên kết chuỗi với hoạt động truyền thống...

Trong đó giai đoạn 2021 - 2025, tăng vốn công ty mẹ cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn hiện có, qua đó giữ nguyên tỷ lệ sở hữu Nhà nước. Giai đoạn 2026 -2030, tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước xuống 51%. 

Hiện Bộ Tài chính (MOF) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hiện sở hữu lần lượt 65% và 3% cổ phần tại Tập đoàn Bảo Việt. Ngoài ra, cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản là Sumitomo Life đang nắm 22% cổ phần.

Việc tăng vốn điều lệ công ty mẹ và cổ phần hóa các công ty con sẽ giúp Bảo Việt có thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và hỗ trợ mảng kinh doanh bảo hiểm để đáp ứng các yêu cầu về mô hình quản lý vốn dựa trên rủi ro theo Luật Bảo hiểm mới.

Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Vietcap, thu nhập đầu tư năm 2023 của Bảo Việt cải thiện so với cùng kỳ do lãi suất tăng vào cuối năm 2022. Hầu hết các khoản đầu tư hiện tại vẫn đang hưởng lợi suất cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh lãi suất có xu hướng giảm, tập đoàn này có thể xem xét tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, danh mục các khoản đầu tư tài chính của Bảo Việt trị giá hơn 201 nghìn tỷ đồng, bao gồm chủ yếu là các khoản tiền gửi và trái phiếu Chính phủ. 

Ngoài ra, tập đoàn cũng duy trì các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ khoảng hơn 14.000 tỷ đồng. Trong số này các khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp dài hạn là hơn 11.000 tỷ đồng, các khoản đầu tư cổ phiếu là gần 2.500 tỷ đồng gồm Vinamilk (418 tỷ đồng), VNR (265 tỷ đồng), Vietinbank (390 tỷ đồng)....

Đồng thời tập đoàn cũng có gần 4.000 tỷ đồng các khoản đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn khác. Trong đó khoản đầu tư lớn nhất là 1.560 tỷ đồng (giá gốc) tương đương 49,5% cổ phần của BaoViet Bank. Đến cuối tháng 3, tập đoàn ghi nhận khoản đầu tư này trị giá 1.848 tỷ đồng.

BaoViet Bank là ngân hàng quy mô nhỏ, có tổng tài sản đến hết quý I đạt hơn 75 nghìn tỷ đồng. Trong đó danh mục cho vay khách hàng là hơn 33 nghìn tỷ đồng, các khoản đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp hơn 2.700 tỷ đồng. Ngân hàng đang huy động tiền gửi hơn 44.000 tỷ đồng và có vốn điều lệ 3.150 tỷ đồng với lợi nhuận chưa phân phối khiêm tốn chỉ hơn 400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của BaoViet Bank, các thành viên của tập đoàn Bảo Việt đang có số dư phải trả gần 11.000 tỷ đồng. Chủ yếu là Công ty Quản lý quý Bảo Việt 5.534 tỷ đồng (tiền gửi và lãi dự chi) và Công ty Bảo Hiểm Nhân thọ 4.959 tỷ đồng (tiền gửi, lãi dự chi)...

Ngoài ngân hàng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Bảo Việt còn có Công ty Trung Nam Phú Quốc (431 tỷ đồng), Tập đoàn SSG (225 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghệ CMC (144 tỷ đồng). Công ty Nhiệt điện Hải Phòng (125 tỷ đồng) Dự án tháp tài chính Quốc tế (168 tỷ đồng) và VEAM Corp (139 tỷ đồng)...

Bảo Việt muốn xây dựng hệ sinh thái số trong 2 năm tới
Nguồn: Báo cáo thường niên Tập đoàn Bảo Việt 2022