Bộ Tài chính quyết liệt các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

Trần Anh - 10:34, 06/07/2024

TheLEADERBộ Tài chính cho biết đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung bốn thông tư về giao dịch; đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin.

Các giải pháp theo Bộ Tài chính là nhằm đáp ứng các tiêu chí để thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong phạm vi nhiệm vụ và chức năng.

Về mặt pháp lý, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, thành viên thị trường, nhà khoa học nghiên cứu và đề ra giải pháp khả thi nhằm giải quyết những vướng mắc.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung 4 thông tư về giao dịch, về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ, về hoạt động của công ty chứng khoán và về công bố thông tin.

Các dự thảo này đã được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Hiện nay, Bộ Tài chính đã tập hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đã hoàn thành dự thảo cuối cùng của thông tư.

Dự kiến trong tuần thứ hai của tháng 7, cơ quan này sẽ đăng toàn bộ nội dung của dự thảo này cùng các nội dung tiếp thu, giải trình lên trang website của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi ban hành.

Những đánh giá chung từ các chuyên gia trong và ngoài nước, các giải pháp, quy định mới trong dự thảo thông tư là phù hợp và có tính khả thi cao.

Bộ Tài chính cho biết các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư quốc tế lớn đều có những đánh giá rất tích cực về quyết tâm và các giải pháp đang được triển khai.

Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tích cực triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ.

Với hệ thống KRX, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đang tích cực phối hợp với phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, nhà thầu KRX rà soát, kiểm thử thêm để đánh giá về việc vận hành của hệ thống.

Căn cứ kết quả kiểm thử, rà soát, chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ Tài chính lộ trình triển khai tiếp theo.

Nâng hạng thị trường chứng khoán là một trong những mục tiêu quan trọng được Chính phủ đặt ra thời gian qua.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang được hai tổ chức quốc tế là MSCI và FTSE Russell xếp vào thị trường cận biên.

Riêng FTSE Russell đưa Việt Nam vào danh sách nhóm chờ nâng hạng lên thị trường mới nổi. Còn với MSCI, tổ chức này đánh giá Việt Nam có sự cải thiện trong khả năng chuyển nhượng.

Như vậy, Việt Nam đã đạt 7/9 chỉ tiêu của thị trường mới nổi theo tiêu chí của FTSE, còn với MSCI cần 8 tiêu chí để cải thiện.

Nâng hạng thị trường sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế như thu hút dòng vốn nước ngoài, cải thiện khả năng định giá cổ phiếu. 

Theo đó, giá cổ phiếu trên thị trường sẽ được nhiều nhà đầu tư nước ngoài chuyên nghiệp tham gia đánh giá, thể hiện đúng nhu cầu thực tế và đánh giá đúng tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp.

Việc cải thiện định giá này sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình cổ phần hoá, giúp cho việc thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước có thể thu được nguồn thu cao hơn cho ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, việc nâng hạng thị trường chứng khoán cũng giúp gia tăng số lượng nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư có quy mô lớn trên thị trường, tăng tính chuyên nghiệp và bền vững trong hoạt động đầu tư, giảm thiểu các biến động mạnh của thị trường do bị tác động tâm lý của số lượng lớn nhà đầu tư cá nhân.

Mặc dù vậy, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng có lẽ sẽ không diễn ra trong năm nay. 

Ngày 21/6 vừa qua, theo kết quả phân loại thị trường định kỳ, MSCI vẫn chưa thêm Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Theo MSCI, Việt Nam đã có cải thiện trong xếp hạng tiêu chí Khả năng chuyển nhượng, nhờ vào việc tăng cường các giao dịch ngoài sàn và giao dịch hiện vật theo các thay đổi về quy định.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn 8 tiêu chí cần cải thiện để hoàn thành bộ 18 tiêu chí của MSCI bao gồm: Giới hạn sở hữu nước ngoài; "room" ngoại; quyền bình đẳng của nhà đầu tư nước ngoài; mức độ tự do trên thị trường ngoại hối; đăng ký nhà đầu tư và thiết lập tài khoản; quy định thị trường; luồng thông tin và cuối cùng là thanh toán bù trừ.

Trong báo cáo đánh giá tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, chứng khoán BSC đánh giá cao những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa lại hệ thống cũng như hướng đến giải quyết những nút thắt còn vướng mắc. 

Với những kết quả đạt được, thị trường có thể hướng đến mục tiêu nâng hạng vào năm 2025.