Các dự án của Bộ Giao thông vận tải chiếm 12% tổng đầu tư từ ngân sách nhà nước

Vinh Anh - 16:28, 30/08/2017

TheLEADERTổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, trong 8 tháng năm 2017, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 166,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 8/2017 ước đạt 26.509,8 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 166,4 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

- Vốn trung ương quản lý đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn từ NSNN được thực hiện bởi Bộ Giao thông Vận tải chiếm đến gần 12% tổng vốn đầu tư từ NSNN cho nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư từ NSNN cho 9 bộ ngành còn lại (xem biểu đồ trên) chỉ chiếm chưa đến 4,5%. 

- Vốn địa phương quản lý đạt 128,1 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5% kế hoạch năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn NSNN cấp tỉnh đạt 87,8 nghìn tỷ đồng, bằng 52,7% và tăng 4,5%; vốn NSNN cấp huyện đạt 33,5 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% và tăng 16,1%; vốn NSNN cấp xã đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,9% và tăng 11,3%.