Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017

Tiêu Phong - 07:00, 01/08/2017

TheLEADERNhiều chính sách mới liên quan đến ngành công thương, môi trường,... sẽ có hiệu lực thi hành chính thức từ tháng 8/2017.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2017
Ảnh minh họa

Nâng hạn mức bảo hiểm tiền gửi lên 75 triệu đồng

Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hạn mức trả tiền bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2017. 

Theo đó, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được điều chỉnh tăng lên 75 triệu đồng (quy định hiện hành tại Nghị định 109/2005/NĐ-CP là 50 triệu đồng).

Hạn mức chi trả này đã bao gồm cả gốc và lãi. Như vậy, nếu tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả tiền gửi hoặc phá sản thì người gửi tiền sẽ nhận được số tiền bảo hiểm tối đa là 75 triệu đồng.

Cấm chủ tịch HĐQT kiêm chức danh tổng giám đốc từ năm 2020

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8/2017 và bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

Từ ngày 1/8/2020, chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) của cùng 1 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Từ ngày 1/8/2019: Thành viên HĐQT của 1 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác. 

Công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán Ngân sách Nhà nước 

Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách có hiệu lực từ 1/8/2017.

Việc công khai dự toán ngân sách, tình hình thực hiện dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách được thực hiện bằng một hoặc một số hình thức sau: Công bố tại kỳ họp, niêm yết tại trụ sở làm việc, phát hành ấn phẩm, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thông tư 61/2017/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 21/2005/TT-BTC và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Siết quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Từ ngày 10/8/2017, quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi chính thức có hiệu lực.

Thông tư này quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; kê khai giá thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Danh mục sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện theo quy định do Bộ Y tế ban hành.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm Thương nhân kinh doanh sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi; Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quản lý giá. Đối tượng thực hiện đăng ký giá là Thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Thông tư này trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá bằng biện pháp đăng ký giá.

Theo Thông tư này, mức giá bán lẻ của các thương nhân phải được niêm yết và không được vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã đăng ký. 

Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Từ 15/8/2017, Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg, thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện chính thức có hiệu lực thi hành.

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện bình quân hiện hành.

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 06 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến mức điều chỉnh giá bán điện bình quân.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Tăng lương hưu, trợ cấp cho nhiều đối tượng 

Từ ngày 15/8/2017, tám nhóm đối tượng sẽ đươc tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (so với tháng 6/2017). 

Tám nhóm đối tượng bao gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định., công an, quân đội, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng...

Thu phí thẩm định xử lý chất thải nguy hại

Chế độ thu, nộp, mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại thực hiện theo Thông tư 59/2017 do Bộ Tài Chính ban hành sẽ có hiệu lực chính thức từ 1/8.

Tổ chức thu phí thẩm định theo quy định, mức thu thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại quy định từng khu vực địa lý hoặc nơi đặt nhà máy xử lý chất thải nguy hại.

Việc nộp phí thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ lúc nhận văn bản chấp thuận vận hành thử nghiệm. Có thể nộp phí trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà Nước.